CCN Vogelzang CBN
v.z.w.


Actualiteit

Juni 2022 : Red de Mijlemeers - mars 12 juni 2022

• Poster :

• Persbericht :

November 2021 : Dossier Mijlemeers, interpellatie van de gemeenteraad in Anderlecht en lancering van een petitie.

• Persbericht :

• Interpellatie :

• Opname van de gemeenteraad van 25/11/2021 (minute 33):

• Ontdek de Mijlemeers:

• De petitie en de poster :
BETONSTOP ! Red de Mijlemeers !

Persartikelen :


Dossier Mijlemeers : voor een betere bescherming en herwaardering van de Mijlemeersvallei.


Maart 2021 : Openbaar onderzoek "Windturbine Coca-Cola".

Opmerkingen van CCN Vogelzang CBN (tekst enkel beschikbaar in het Frans):


Juni 2020 - Het kappen van bomen aan de Bergensesteenweg.

Recent heeft de vzw CCN Vogelzang CBN vastgesteld dat meerdere hoogstammige bomen illegaal geveld werden op een industrieel terrein gelegen naast het natuurreservaat Vogelzang. Wij zijn verontwaardigd en hebben klacht ingediend bij de gemeente Anderlecht. We hopen dat de overheid krachtdadig zal optreden.
Ons persbericht :


April 2020 - Aanhoudende bouwwoede in Negenmanneke.

Ook in coronatijden draaien de betonmolens verder. Terwijl we door de quarantainemaatregelen ons enkel mogen ontspannen dicht bij huis, worden er plannen gesmeed om de laatste groene plekjes in onze buurt te betonneren. Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten de gemeenten extra bomen planten en ontharden maar ondertussen zullen er in onze achtertuinen 30 bomen worden gekapt en zal er verder verhard worden in overstromingsgevoelig gebied. Buurtbewoners en natuurvereniging trekken aan de alarmbel want bouwpromotoren zijn niet te stoppen door virussen. Wij vragen daarom uw aandacht voor onze perstekst in bijlage.
Het persbericht :


Maart 2019 - Landbouwloods Sint-Pieters-Leeuw.

Hierbij wenst CCN Vogelzang CBN jullie aandacht te vestigen op een omgevingsvergunning die op 25/2/2019 door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werd afgeleverd voor de bouw van een landbouwloods en waterreservoir aan de Kortvondelweg. Deze bouwsels komen op enkele meter afstand van de Vogelzangbeek en zullen een aanzienlijke impact hebben op het natuurreservaat Vogelzang.

Het betreft een betonnen loods van:

In bijlage de plannen en het dossier met de beslissing van de gemeente. Zie ook omgevingsloket dossier OMV2018126879:
https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek#beslissingprojectdetail/projectuuid=ERqmZpmgRnyYIN6r79q21g

Vorig jaar werd op de linkeroever een nieuw stuk van de Brusselse Gewestelijke Groene Wandeling aangelegd met onder andere een poel en uitkijkpunt met zicht op de betrokken weide op de rechteroever ter hoogte van de geplande bouwwerken. Het verharden van de natuurlijke oeverzone (zone van 25m langs de beek) heeft een negatieve invloed op de natuurwaarde van de beek. Het terrein van de landbouwer is > 12 ha en we stellen ons de vraag waarom de loods niet zou kunnen ingepland worden in het verlengde van de bestaande gebouwen of naast de bestaande gebouwen langs de kant van de Herdeweg. In het dossier merken we op dat het hoofdstuk “Natuurtoets” volledig blanco gelaten werd.

De afgelopen jaren zijn er meerdere initiatieven geweest voor de herwaardering van de Vogelzangbeek waaraan verenigingen en beleidsmensen van beide gewesten hebben deelgenomen en waarbij er een consensus kon worden vastgesteld ivm het grote belang van de beek voor ons gemeenschappelijk natuurlijk patrimonium. Zie ook het Intergewestelijk Richtplan Neerpede – St Anna Pede – Vlezenbeek en de brainstormings om te komen tot een meer geïntegreerd verhaal rond waterberging, biodiversiteit, landschap, recreatie,…..Hoewel dit project aan de strikt wettelijke reglementeringen voldoet, gaat het volledig voorbij aan en is in tegenstrijd met de consensus over de gewesten heen om de beek en haar oeverzone te herwaarderen.

Nu stellen we spijtig genoeg vast dat in het dossier op geen enkel moment het aanpalende natuurreservaat in overweging wordt genomen en dat alternatieven met een minder grote impact op het natuurgebied niet werden onderzocht. Het is ook droevig om vast te stellen dat dergelijke vergunningen worden goedgekeurd zonder voorafgaand overleg met de gemeente Anderlecht, Leefmilieu Brussel en CCN Vogelzang CBN.
Onze brief aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant:


Maart 2019 - Open Brief aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Gemeente Anderlecht.


Terug naar menu